Oglas o proširenju plana upisa u I godinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

VLADA KANTONA SARAJEVO DALA JE SAGLASNOST NA PROŠIRENJE PLANA UPISA U PRVU GODINU I CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2016/2017.
U SKLADU SA GORE NAVEDENIM, MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU PROŠIRUJE LISTU PRIMLJENIH KANDIDATA ZA 39 STUDENATA, U KATEGORIJI REDOVNOG – SAMOFINANSIRAJUĆEG STUDIJA, KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT. LISTA SE NALAZI U OKVIRU OBJAVLJENE KONAČNE RANG LISTE (OD 15. 07. 2016).
UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU INTEGRIRANOG STUDIJA „MEDICINA“ NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU VRŠIT ĆE SE OD 22. 08. 2016. GODINE. DETALJNE INFORMACIJE O UPISU NA WEB STRANICI FAKULTETA.