Cijena školarine Integriranog studijskog programa Medicina na engleskom jeziku

Cijena školarine za studente integriranog studijskog programa „Medicina“ na engleskom jeziku iznosi 12.000,00 KM (dvanaest hiljada KM) za jednu akademsku godinu.

Studenti su dužni iznos školarine uplatiti jednokratno u punom iznosu prije upisa u odgovarajuću godinu studija ili u dvije jednake rate i to prije upisa u svaki naredni semestar (dva puta po 6.000,00 KM). Tek nakon izvršene uplate kandidat se smatra zvanično upisanim u akademsku godinu.

Ukoliko student napusti studij, Fakultet zadržava iznos do tada uplaćenih sredstava.