Obavještenje

 

Obavještavamo sve zaintresovane građane da Institut za patologiju Medicinskog fakulteta radi sve radne dane mjeseca avgusta te da patohistološke uzorke mogu donositi, bez prestanka, kada će im biti urađene i analiza i izdat nalaz. 

Rukovodstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Oglas o proširenju plana upisa u I godinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

VLADA KANTONA SARAJEVO DALA JE SAGLASNOST NA PROŠIRENJE PLANA UPISA U PRVU GODINU I CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2016/2017.
U SKLADU SA GORE NAVEDENIM, MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU PROŠIRUJE LISTU PRIMLJENIH KANDIDATA ZA 39 STUDENATA, U KATEGORIJI REDOVNOG – SAMOFINANSIRAJUĆEG STUDIJA, KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT. LISTA SE NALAZI U OKVIRU OBJAVLJENE KONAČNE RANG LISTE (OD 15. 07. 2016).
UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU INTEGRIRANOG STUDIJA „MEDICINA“ NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU VRŠIT ĆE SE OD 22. 08. 2016. GODINE. DETALJNE INFORMACIJE O UPISU NA WEB STRANICI FAKULTETA.

Obavještenje

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Služba za nastavu i naučno-istraživački rad Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu neće raditi u periodu  od 25.07.2016. do 19.08.2016. godine  radi korištenja kolektivnog godišnjeg odmora.
Kandidati koji se nisu upisali u 1. godinu studija u akademskoj  2016/17. godini to mogu uraditi od 22.08.2016. godine.

Katedra za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora u periodu od 18.07.2016. do 19.08.2016. godine neće izdavati potvrde o smrti koje inače izdaje.

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA ZVANJA

[ preuzmi konkurs ]

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJAVU NA KONKURS

Obavještavaju se zainteresovani kandidati da se rok za predaju dokumentacije za izbor u naučnonastavna zvanja po konkursu objavljenom 19.07.2016. godine na web stranici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i 20.07.2016. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ produžava do petka 09.09.2016. godine.